Otevřít menu

Na úvodní stranu Místní knihovna Dolní Dunajovice

Návštěv :
Celkem : 4616
Týden : 12
Dnes : 0
podrobnosti

                                                      Rok 2021

   Ani tento rok nezačal pro knihovny nejlíp. Zpočátku jsme půjčovaly " přes okénko " , teprve v dubnu je v knihovně normální provoz se všemi hygienickými opatřeními.

   Pro čtenáře jsme dovezly nový výměnný fond - 159 knih, ze kterých je možno si vybírat.

 S detektivním námětem např. Predátor od Forry L., nebo Mrtvý na vinici - Mathausová M., Vražda bez soucitu - Shepherd C. Pro ženy Johana od Dostálové, Křehké souznění - Gorlock a také knihy pro děti Karlík a továrna na čokoládu, Co umí barvy , Kleopatra a temná mumie atd.

    Koncem června jsme do knihovny přivítaly 22 malých čtenářů z první třídy. Prohlédli si naše nové knížky, poslechli si čtení o ovečce z knihy Ovečka Nina a jiné pohádky. Akce se zúčastnil kromě nás a třídní učitelky i pan ředitel, který jim  předal pamětní listy a průlkazky.

    V červnu též proběhla beseda v klubu důchodců. Po ukázce z knihy Dědina od Petry Dvořákové, která se důchodcům velmi líbila, jsme se rozhodly objednat od této spisovatelky více knih.

   29. září jsme přivezly nové knihy z výměnného fondu. Můžete si vybrat ze 171 knih. Např. z naučných knih Vyrábíme s dětmi, Tvoříme z těsta, Sukně a šaty, Slabikář dětských účesů atd.Z beletrie je zde např. Schovanka Eliza, Papežova dcera, Vévodkyně, Kat Mydlář, Záhada Tizianovy fresky, Vrahův žold, Diamanty nosí smrt, Královna Alžběta a další. Mezi dětskými knihami je např. Hledá se Memo, Pohádková lampička, Chytrolíni z Hloupětína, Zmizelá škola atd.

 

                                                       Rok 2020

   První akcí v novém roce byla návštěva dětí ze školní družiny. Po ukázce z knihy Tajný cirkus jsme vyráběli papírového klauna a hráli deskové hry.

   Měsíc březen jsme zahájily besdou s důchodci. Velmi se jim líbilo čtení z knihy M.Mlynářové  Z lodiček do holin.

   V konání dalších akcí se školními dětmi nám zabránila pandemie Coronaviru.

Opět jsme otevřely knihovnu 28. dubna a od té doby máme normální provoz, při kterém je nutno dodržovat hygienická opatření.

   V této době jsme zapsaly několik dalších nových knih pro mládež i dospělé. Pro děti např.knihu Nemocnice pro zvířátka, Detektiv Prdelka, Hvězdný prach, Škola jednorožců, Každé srdce je bránou, Krásky a další. Pro dospělé máme pokračování knih Hadrový panák a Loutkář s názvem Konec hry, Příliš osobní známost, Faleš, Dáma v modrém, Paroháč, Pusa na špacír, Spolubydlící, Šesté dítě, Víš kdo se dívá a od V.Fojtové Zbav nás od zlého.  

   Protože jsme díky koronaviru nemohly loni přivítat prvňáčky mezi čtenáře naší knihovny učinily jsme tak 24. září ve druhé třídě. Zapsaly jsme 15nových čtenářů, rozdaly jsme jim pamětní listy a nové průkazky, seznámily je s výpůjční dobou a ukázaly jim nové dětské knihy, které jsme v měsíci září zapsaly.

 

     Zas opět půjčujeme pouze na objednání. Čtenáři se přihlašují telefonicky na čísle 519500057 v úterý po 14.00 hodině. Odevzdané knihy samozřejně ihned desinfikujeme. Jsme rády, že zájem o četbu ještě trvá. Pro čtenáře máme připravenmé nové knihy : Kepler - Zrcadlový muž, Boček - Aristokratka u královského dvora, Horáková - Falešná kočička, Korálky z klokočí, Stainforth _kráska a netvor, Bryndza - Mlha nad Shadow Sands, Nachtamanová - Poslední milenka, Jackson - Pustina, Lednická - Šikmý kostel 2, Tudor - Ti druzí, Saudková - Ticho, Brookes - Vězňova žena, Browneová - Vzorná chůva.

 

   

 

                                                   Rok  2019

    Rok 2019 jsme začali besedou se žáky 3. třídy o spisovatelce Lindgrenové. Po ukázce  z knihy Madynka luštili podle obrázků název její nejznámější knihy.

Březen - Měsíc čtenářů jsme věnovaly opět hlavně dětem. Na besedu přišli žáci z MŠ - předškoláci si povídali o první cestě do školy zajíčka Ouška a o blížících se velikonocích. Ostatní mateřáčci si prohlíželi pohádky, hráli si s obrázky o knize Krtek na cestách.

   Žáci 2. třídy se seznamovali s rozdílem mezi pohádkou a pověstí, vyhledávali v bajkách o zvířátkách poučení pro děti.

Žáci 8. třídy pracovali v knihovně s počítačem, vyhledávali knihy v on-line katalogu a potom i v regálech.

Pro žáky 3.třídy jsme vyhlásily soutěž " skládám básně" . Deset žáků se této soutěže zúčastnilo,jejich básně jsou vystaveny na nástěnce před knihovnou. Velmi hezkou báseň napsala děvčata Vanesa Vránová a Adriana Lipovská.

                                                      Jaro

                                 Jaro už je zase tady, slunce svítí do zahrady.

                                 Ptáčci krásně zpívají, všichni jaro vítají.

                                 Na stromech už květy pučí, voda v řece tiše hučí. 

                                 Rozvoní se zahrádka, jaro - to je pohádka !

                                 Narcisy a tulipány, vítáme je mezi námi.

                                 Barvami vše začne hrát, jaro je tu - je to znát !

 

 

                                

   Nezapomněli jsme ani na důchodce, pobavili se při besedě s knihou H.Pawlovské Banánové chybičky.

 

   V pondělí 3. června jsme v obřadní síni obecního úřadu přivítali mezi nové čtenáře 18 prvňáčků. Po složení slibu jim předal pan starosta obce Pamětní listy a dostali čtenářské průkazky. V místnosti knihovny pak se pobavili s knihou Příhody veselých prvňáčků, vyřešili rébusy a potom si prohlédli knihy, které je zajímaly.

 

   V říjnu proběhlo několik besed se žáky ZŠ. Třeťáci se seznámili s verši JHiřího Žáčka, zahráli si s rýmy, doplňovali slova, která se rýmují.

   Žáci 6. třídy poznávali pověsti z našeho okolí, rozlišovali poháky, pověsti, bajky. Poslechli si pražské a brněnské pověsti.

   Žáci 7. třídy se učili hledat v encyklopediích. Ve skupinách vyhledávali daná témata v erncyklopedii zeměpisné, přírodovědné atd.

   16. října nás navštívily děti ze školní družiny. Nejdříve si zahrály na detektivy, podle přečteného textu vyhledávaly " zloděje " . Potom po rozhovoru o podzimu vyráběly draky, lepily ovoce, které se sklízí na podzim a udělaly nástěnku ze svých výrobků.

    V polovině listopadu jsme děti ze školní družiny přivítaly opět. Vyprávěli jsme si o adventu, vyluštili křížovku a závodili jako čert a Mikuláš. Potom se děti rozběhly, aby si vybraly knihu, která je zajímá.

         

                                                      Rok 2020

   V lednu 2020 nás navštívili žáci školní družiny. Po besedě o knize Tajemný cirkus si děti prohlédly nové knihy a potom se věnovaly buď výrobě cirkusového klauna nebo hrám podle vlastního výběru.

 

   

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         2018

 

     V únoru proběhla soutěž žáků 3. třídy základní školy s názvem Jsem čtenář. Soutěžilo 15 žáků. Uvedli knihu, kterou právě čtou. Velmi hezky toto zadání zpracovali - Kellnerová, Buťáková a Kolaja. I ostatní napsali o knihách pěkné povídání a ke každé namalovali obrázek. Jejich díla jsou vystavena na nástěnce před knihovnou.

   Z ankety o čtenářích 3. třídy, kterou provedla paní učitelka jsme se dozvěděli, že knihovnu navštěvuje 11 žáků, nejčastěji čtou sourozencům a jim čtou většinou maminky a babičky, občas tatínkové a starší sestry.

   V měsíci březnu se žáky II. stupně jsme připravily povídání o přípravách na přijímací zkoušky, s žáky 5. třídy jsme hovořily o knize Robinson Crusoe. Druháčci se seznámili s dobrodružnými knihami a také si všichni trochu zasoutěžili. V Klubu důchodců proběhlo čtení z knihy Povídky od Šimka a Grossmanna. Humorné povídky se jim velmi líbily. 23. března proběhla v místní mateřské škole Noc s Andersenem. Letos jsme dětem četly z Andersonových pohádek o statečném cínovém vojáčkovi, seznámily jsme je s ukázkou knih o zvířátkách, které máme v místní knihovně.

   Ke Dni dětí 1.června jsme přivítali v knihovně 18 nových čtenářů z 1. třídy. Po slavnostním zahájení a předání průkazek panem starostou v obřadní síni jsme s dětmi v knihovně chvíli besedovali o pohádkách a nových knihách, které si hned půjčily.

   Říjnový Týden knihoven jsme zahájili besedami se žáky 4. tř. Hovořili jsme o knihách J. Foglara, řešili rébusy.

Žáci 6. tř. se seznámili s bájemi a pověstmi naší obce, kraje a pověstmi naší země.

   S encyklopediemi a slovníky pracovali žáci 7. tř.Podle vlastního výběru vyhledávali různá hesla.

    Také v Klubu důchodců proběhla beseda o díle J.Fouska.

     Ke 100. výročí vzniku Československa jsme sestavily na chodbě nástěnku z prací žáků ZŠ o významných osobnostech naší republiky. Další nástěnka předvádí podzim  v díle žáků ZŠ.

 

 

 

2017

                                                                           

 

   Letošní první akce proběhla 22.2. se žáky ŠD. Četli jsme si bajky, soutěžili v poznávání příběhů a jejich postav, hráli hry. Další návštěva proběhla 7.3. Přišli žáci 9. třídy, kteří se seznamovali s prací na internetu - vyhledávání v on line katalogu a pod. Se žáky 8. třídy jsme hovořili o knihách B. Hrabala. 9.3. nás navštívili žáci 2. třídy , se kterými jsme besedovali o knihách E. Petišky. 20.3. proběhla beseda v klubu důchodců, zasmáli se příběhům P. Hartla. 31.3. jsme se zúčastnili Noci s Andersenem v MŠ, následně navštívili oni nás v knihovně. S Motýlky jsme besedovali o zvířátkách, s Beruškami o pohádkách se zvířátky a s oběma třídami jsme si zahráli na Velikonoce.

   1.6. Den dětí - přivítali jsme v obřadní síni OÚ naše nové čtenáře z 1. třídy. Po slavnostním pasování na čtenáře dětri složily slib, ve kterém se zavázaly, že si knih budou vážit a hezky se k nim chovat. V knihovně si potom zasoutěžily, poslechly pohádku a vybraly si knihy podle svého zájmu.

   V důsledku nemoci knihovnice se náš Týden knihoven poněkud opozdil. 16. října v Klubu důchodců jsme besedovaly a prohlížely si knihu a ilustrace Jarmily Červené - mikulovské malířky. Koncem října jsme se žáky 4. třídy se staly detektivy a vyhledávaly zloděje z knihy, besedovaly o detektivních knihách pro děti. Žáci 3. třídy čtou nyní knihy Vojtěcha Steklače. Jeho knihy vyhledávali v regálech, prohlíželi si je, debatovali o nich. Žáci 7. třídy se seznámili s encyklopediemi, které zde máme, soutěžili ve vyhledávání podle zadaných témat. Se žáky 6. třídy jsme hledali rozdíly mezi pohádkami a pověstmi a bájemi. Přečetli jsme si pověsti z naší vesnice a Mikulovska, seznámili se s bájemi ze Slovácka a jiných krajů. 

 

 

 

 

 

2016

   V letošním říjnu jsme Týden knihoven ze zdravotních důvodů poněkud posunuly. Sešli jsme se v pondělí 10.10. se žáky 6. třídy, abychom pobesedovali o pověstech. Věnovali jsme se  Eduardu Petiškovi a jeho Starým řeckým bájím a pověstem.

V úterý nás navštívili žáci 3. třídy. Hovořili jsme o ilustracích v knihách. Poznávali ilustrace Adolfa Borna. Ve středu 12.10. jsme se žáky 5. třídy rozebírali pověst o Bivojovi a jeho dceři a určovali rozdíly mezi pověstí a pohádkou, řešili kvíz.Tentýž den jsme se žáky 4. třídy hovořili o Eduardu Štorchovi a jeho díle. Řešili rébusy, rozebírali knihu Lovci mamutů. Další besedující byli žáci 7. třídy, kteří vyhledávali zadané úkoly v encyklopediích.

     V klubovně po důchodce proběhla beseda o nové knize Věry Fojtové Neviditelná zranění. 

   Dne 28.5.bylo provedeno v obřadní síni OÚ pasování 19 nových čtenářů z 1. třídy. Po slibu a rozdání upomínkových knih a pamětních listů dostaly děti průkazku čtenáře.Akce se zúčastnili kromě ředitele školy a starosty obce i rodiče dětí.Po skončení slavnostního pasování jsme odešli do knihovny, kde si děti zasoutěžily, seznámily se s novými knihami. Potom si vybraly knihy, které je zajímaly a půjčily si je domů.

  Měsíc čtenářů jsme letos začaly pozváním dětí ze školní družiny. Hovořily jsme o přicházejících Velikonocích, zazávodily si s vajíčkem, prohlédly knihy a na počítači si zahrály hry.

   Potom nás navštívily děti z MŠ.Četly jsme si o zvířátkách, hádaly úryvky z pohádek.Hovořily jsme o knihách Zd. Milera a vyhledávaly dvojice z pohádek a přiřazovaly je k sobě. Přinesly sebou své rukodělné práce a obrázky, z nichž jsme se stavily výstavku.

   Ze ZŠ jsme besedovaly se žáky 7.třídy o Zd. Svěrákovi, připomněli si jeho písně a vyhledávali knihy. Se žáky 9. třídy jsme hovořili o Semaforu a bratrech Suchých. Potom přišli třeťáčci, sestavovali podle obrázků název knihy A. Lndgrenové a plnili úkoly zadaných úkolů, hledali knihy v regálech. Žáci 4. třídy besedovali o J.Š.Baarovi a jeho knihách pro děti. Soutěžili ve vyhledávání zadaných knih, řešili hádanky o knihách.

   Z prací žáků ZŠ ještě sestavíme výstavku před knihovnou. 

   Pro seniory v Klubu důchodců jsme připravili veselé vyprávění podle knihy L.Mušky " Vážení truchlící a ostatní hosté".   

 

2015

   Po besedě se žáky 6.třídy o pověstech jsme vyhlásily soutěž " Z našich bájí a pověstí". Zúčastnilo se jí 18 žáků, mezi nejlepšími 6 se umístili : Šipková, Kolínková, Kroupová, Mariánusová a Šmíd. Byli odměněni drobnými dárky. S jejich výtvory se můžete seznámit na nástěnce v knihovně. 

   V pondělí 9.11. proběhla v klubovně důchodců beseda se spisovatelkou paní Věrou Fojtovou. Asi 42 občanů si se zájmem poslechlo vyprávění o životě a díle paní spisovatelky. Po besedě proběhla autogramiáda knih, které si naši čtenáři zakoupili. Beseda se líbila, paní Fojtové děkujeme.

   Týden knihoven je za námi. Opět jsme se sešly se čtenáři na besedách. 5.10. proběhla beseda se žáky 2. třídy. Hovořili jsme o spisovateli Ondřeji Sekorovi, prohlédli jeho knihy, doplňovali hádanky. Další den jsme přivítali žáky 6. třídy. Besedu jsme věnovali pověstem z obce a okolí. Tentýž den přišli i žáci 8. třídy, se kterými jsme si připomněli 600 výročí upálení Jana Husa. Kromě díla Aloise Jiráska jsme se věnovali dílu novodobého spisovatele Vlastimila Vondrušky a jeho Husitské epopeji.  7.10. se besedy zúčastnili žáci 5. třídy, učili se hledat v encyklopediích.

Pro čtenáře - důchodce jsme měli připravenou besedu o díle Aleny Jakoubkové a Hany Marie Kornerové.

Na listopad připravujeme besedu se spisovatelkou Věrou Fojtovou. 

 

  Měsíc knihy jsme zahájily besedou se žáky 4. třídy o poezii a próze, o rozdílech. Žáci hledali rýmy, knihy s básněmi. Nejvíce jsme se věnovali dílu Jiřího Žáčka.Žáci 5. třídy vyhledávali dobrodružné knihy spisovatelů J. Foglara, J.Verna, E.Blyntonové. Četli jsme ukázky z těchto knih a doplňovali test o spisovatelích.

Se žáky 8. a 9. třídy jsme besedovali o Jiřím Suchém a Semaforu, na internetu vyhledávali texty písní J. Suchého, četli ukázky o vzniku Semaforu a jeho hercích.

V Klubu důchodců se členové pobavili nad knihou J.Fouska Úsměv je lék.

Po seniorech knihovnu navštívili žáčci MŠ. Motýlci vyhledávali na magnetické tabuli obrázky k pohádkám, poslechli si ukázku pohádky O lišce " četli " pomocí obrázků v textu. Třída Berušek se věnovala 50. výročí narozenin Večerníčka. Nad pohádkami z televizních večerníčků jsme si vyprávěli o krtečkovi, maxipsu Fíkovi, víle Amálce atd.

     Mezi jednotlivými besedami jsme připravily výstavky žákovských prací - Jaro, Velikonoce, Večerníček.

     K výstavce O jaru děti ze 3.a 4. třídy napsaly pár básní, které jsou vystavené v knihovně. Uvádíme dvě z nich :

Vláďa Beděrová - Jaro :

Jaro, jaro už je tady,

honem, honem do zahrady.

Zasadíme semínka,

vyroste nám květinka.

Vedle zídky na dvorečku,

sedím já a hladím kočku.

V potoce plavou rybičky,

a na břehu si hrají dětičky.

 

Bára Cvanová - Jarní příroda

Už se probouzím, k jaru přicházím.

K jaru přicházím, už se probouzím

a sílu nabírám.

Protože jaro ráda mám, sílu nabírám.

K jaru přicházím, ráda je mám,

a jahůdky ochutnám.

  

Dne 27.5. 2015 jsme v obřadní síni OÚ přivítali slavnostně 24 nových čtenářů z 1. třídy a jejich rodiče.  Po úvodním proslovu pana starosty děti dostaly Pamětní list a novou průkazku, složily slib čtenáře a odebraly se do místnosti knihovny. Zde si zasoutěžily, doplnily kvízové otázky k pohádce a prohlédly si v dětském oddělení knihy. Vybrané knihy si hned půjčily.   

 

 

                                    2014

   Pondělí v  Týdnu knihoven bylo vyhrazeno seniorům. Naši senioři si poslechli úryvky z knihy Zdeny Frýbové Otcem a matkou proti své vůli a pobavili se jejím obsahem.

V pondělí 6.10. knihovnu navštívili též žáci 3. třídy a seznámili se s dílem Astrid Lindgrenové, vyluštili si název její nejznámější knihy a poslechli si úryvky z knihy Karkulín ze střechy. Týž den žáci 2. třídy určovali rozdíl mezi bajkou a pohádkou, přečetli jsme si bajku Osel a kůň a soutěžili v doplňování chybějících částí  těla u zvířátek.

 Ve čtvrtek 9.10. byli v knihovně žáci 7. třídy. V besedě jsme si připomněli 85. výročí narození Františka Nepila, seznámili se s jeho dílem pro děti i dospělé. Líbila se jim ukázka Pistolník z knihy Dobré a ještě lepší jitro. Mozečky si potrápili vyluštěním literárních rébusů. Se žáky 6. třídy jsme besedovali o díle Vojtěcha Steklače. Z jeho knihy Pekelná třída se seznámili s Boříkovými kamarády a jeho nezdařeným chemickým pokusem. Zahráli si s poezií - hledali rýmy ke známým příslovím.

I z těchto besed budou fotografie v naší fotogalerii.

   

 

   Březen -měsíc čtenáře jsme zahájily dovozem 170 nových knih z VF v Břeclavi.

V úterý 25.3. jsme uvítaly na besedě o díle J.Wericha žáky 8. třídy. Po rozhovoru o osobě slavného herce si žáci poslechli ukázku z knihy Potlach, hledali jeho knihy v regálech knihovny a napsali si krátký test. Se žáky 9. třídy jsme vzpomněli 100. výročí narození B.Hrabala. Seznámili se s jeho dílem psaným i zfilmovaným, zaujala je ukázka z knihy Svatby v domě. Potom jsme přivítaly žáky 3. třídy, se kterými jsme hovořili o díle E.Petišky, rýmovali podle knihy Anička a básnička. Na závěr jsme vyhlásily soutěž O malého básníka. Po vyhodnocení této soutěže si vítězné básně můžete přečíst v knihovně na nástěnce.

26.3. přišli do knihovny žáci 5. třídy, abychom si pohovořili o encyklopediích. Po rozdělení do skupin si děti vytáhly otázky, podle nichž v encyklopediích hledaly nové poznatky a seznámily s nimi i ostatní. 27.3. přišly děti z 2. třídy. Vysvětlili jsme si rozdíly mezi pohádkou a bajkou. Poznáváním obrázků zvířat

jsme se dostali až k bajkám o lišce a čápovi, vychloubající se želvě a podobně.

31.3. proběhla také beseda se členy Klubu důchodců.Po rozhovoru o naší spisovatelce Aleně Jakoubkové velmi pobavil účastníky úryvek z její knihy Darovanému manželu na zuby nekoukej.

3.4. jsme vyhodnotily soutěž O malého básníka. Na prvním místě se umístila báseň Dovolená od Nicol Pokorné současně s básní Gorilka od Jolany Vodrážkové, na druhém místě báseň Vítkovo kvítí a třetí báseň Knihovna. Velmi nás potěšila snaha všech účastníků, budou za svá díla odměněni. Se všemi básněmi se můžete seznámit na nástěnce v knihovně.

16. dubna navštívily knihovnu děti z MŠ. Zahrály si na detektivy a hledaly schované obrázky se zvířátky. Určily, která zvířátka patří k Velikonocům, vybraly si k nim pohádku, kterou jsme si přečetly.Povídaly jsme si o Velikonocích, říkaly básně. Samy si potom prohlédly knihy, které si mohou půjčovat s rodiči.

   Dne 29.5. jsme v obřadní síni obecního úřadu pasovali 18 prvňáčků na Rytíře - čtenáře. Po slavnostním přijetí panem starostou a rozdáním Pamětních listů s průkazkami s námi děti i rodiče odešli do knihovny, kde již čekala čarodějnice se zakódovaným nápisem, který děti vyluštily. Poslechli si pohádku o Čaroději na jarmarku. Také noví čtenáři předvedli jak již dovedou číst a k přečtené ukázce z pohádky hledali obrázek. Po prohlídce knih si děti vypůjčily vyhlídnutou knihu.Fotky z této akce budete moci opět zhlédnout ve fotogalerii.  

 

  

 

2013

 

   Ve čtvrtek 14.11.jsme vyhodnotily soutěž "Popletená pohádka" , které se zúčastnilo 9 žáků 4. třídy. Jejich práce byly povedené, pro zasmání. Jsou vystaveny v knihovně, kde si je můžete přečíst. Nejlépe byla ohodnocena práce A.Kroupové, V.Lipovského,J.Minaříka a K.Kolínkové.

   V Týdnu knihoven v říjnu se střídaly v knihovně děti ze ZŠ. 1.10. se seznamovali žáci 3. třídy s knihami o zvířatech, soutěžili v dělení zvířat na domácí a volně žijící. Tentýž den přišli i žáci 4. třídy, se kterými jsme rozebíraly rozdíl mezi pohádkou a bajkou a k tomuto tématu doplnili test. 3.10.byli v knihovně žáci 6. a 7. třídy. V 6. třídě jsme děti seznámily s pověstmi z našeho okolí i cizími. Po přečtení pověsti ve skupinách odpovídali na otázky ze čteného textu. Sedmáci vyhledávali knihy B. Hrabala, doplňovali test o jeho .životě a díle. 7.10. v klubu seniorů seznamovala knihovnice s novými kuchařkami, zaměřila se na zdravou výživu a recepty na pomazánky.

 

   V úterý 28.5. se v obřadní síni sešlo za účasti třídních učitelek a zástupkyně ředitele ZŠ 17 prvňáčků. Mezi nové čtenáře je přivítal za OÚ pan starosta Mgr Hasník. K pamětnímu listu jsme jim předali i nové průkazky. Potom jsme se všichni přemístili do knihovny, kde si po ukázce četby z knihy Bára a Flíček děti zasoutěžily v doplňování úkolů k ukázce a přiřazovaly k pohádkám správné názvy. Po chvilce her si prohlédly knihy a některé si hned z vybraných knížek vypůjčily.

Obrázky z této akce najdete opět ve fotogalerii. 

 

 

     Březen - měsíc čtenáře u nás začal revizí knih. Pro čtenáře máme na regálech 8880 knih.

Akce k tomuto měsíci jsme začaly uspořádáním výstavky prací žáků ZŠ, kterou jsme instalovaly ve vstupní chodbě ke knihovně.

A potom začaly besedy se žáky 6. třídy, se kterými jsme hovořily o vypravěči F. Nepilovi. Po soutěžním kvízu žáci hledali knihy tohoto spisovatele.

Žáci 3. třídy se seznámili s knihami Z. Svěráka, sestavovali z daných písmen názvy jeho zfilmovaných děl.

Pro žáky 2. třídy jsme měly připravené encyklopedie a učili jsme je v nich hledat.

Žáci 7. třídy vyhledávali knihy s dobrodružnou tematikou a seznámili se s díly především J. Londona a Weltzla.

Naposled přišly i děti z MŠ. " Motýlci" vzpomínali na Velikonoce, poslechli si ukázku z knihy Mám vás ráda, mí zajíčci. "Berušky" přiřazovaly zvířátka domácí, volně žijící a ze ZOO, poslechly si bajku o mravenci a holubovi a hledaly knihy o zvířátkách.

Pro dospělé čtenáře jsme připravily povídání o naší obci a obcích našeho regionu. Proběhlo společné čtení knih s touto tematikou.

I k těmto akcím si ve fotogalerii budete moci prohlédnout fotografie.

 

 

2012

 

     V měsíci listopadu proběhla soutěž Kniha mého srdce. Soutěžili žáci 5. třídy. Na prvním místě se umístila Eliška Kudová, které se nejvíce líbí kniha Děti z Bullerbynu. Druhé místo obsadila Kristýna Burghardtová s knihou Malý vědec a třetí místo obsadil Adam Skrášek. Jeho kniha se jmenovala V koupelně je medvěd. 

Týden knihoven jsme začaly besedou a soutěží se žáky 8. třídy a o Štorchovi se žáky 4. třídy. Další den přišli žáci 9. třídy seznámit se s knihami Bohumila Hrabala a napsat si o něm test.J.V.Pleva byl námětem pro test a besedu se žáky 5. třídy.I tentokrát jsme se sešly s dospělými čtenáři na besedě o folkloru našeho kraje s ukázkami krojů.

Přišli za námi i malincí budoucí čtenáři z mateřské školy. Na dvou besedách si vyzkoušeli znalost pohádek, zahráli si s obrázky a zasoutěžili v přiřazování pohádkových dvojic.

Fotografie z těchto akcí najdete ve fotogalerii.

 

I letos v měsíci březnu probíhají besedy se žáky ZŠ i dospělými čtenáři.

Žáci 5. třídy besedovali o divadelní tvorbě, zdramatizovali báseň Král Lávra a vyluštili záhadný nápis.

Se členy ZO SPCCH proběhla beseda na téma Pálava - náš kraj. Prohlídli si knihy o Dolních Dunajovicích a Drnholci, seznámili se s pověstmi z tohoto kraje.

Další besedy probíhají se žáky 4. až 9. třídy a chystá se beseda s dětmi MŠ.

K Velikonocům byla instalována výstavka vytvarných prací žáků ZŠ. 

Noc s Andersenem proběhla v ZŠ za přítomnosti 52 dětí. Byla věnována především výročí J. Trnky. 

Žáci 9.třídy po besedě o O. Pavlovi sestavovali dvojverší na daná slova. Např. bazén - náš plavecký bazén, vypustil nějaký blázen. Na slovo balón - házeli jsme balónem, proletěl nám salonem. Nebo na slovo lyže našli dvojverší - najíme se rýže a jdeme na lyže.

 

    Pro žáky 5. třídy byla vyhlášena soutěž - Pletu, pletu pozpátku, popletu i pohádku. Zúčastnilo se 9 žáků, jejich díla si můžete přečíst na nástěnce v knihovně. Velmi dobře zapracovala jejich fantazie. Pohádky napsali žáci : Ondřej Sláma, Karolína Venglářová, Monika Kolajová a Patrika Mlčůchová, Magdalena Holbová, Kateřina Pokorná, Simona Beděrová, Valerie Šálová a Staňa Veselý.

 

 

 

     Chceme seznámit čtenáře i s knihami, které jsme zakoupily nebo dovezly z VF - 

jistě vás budou zajímat Svěrákovy Nové povídky, které v letošním roce získaly cenu Magnesia Litera od čtenářů. Této soutěže jsme se letos opět zúčastnili, odeslali jsme asi 60 anketních lístků. 

Dále zde najdete knihy V. Vondrušky - Přemyslovská epopej a Fiorella a hřbitov upírů, od J.Cinického - Vražedná posedlost a Děravé sítě, od P.Frýborta - Dohazovač, pro děti od J. Žáčka Čertovskou pohádku nebo C. Kessel Vzhůru na slet čarodějnic a další detektivky, romány pro ženy, pohádky atd.

 

 

 

 Březen 2011 je věnován čtenářům. Uspořádaly jsme ankety jednak v knihovně, na webových stránkách i mezi dětskými čtenáři. Vyhodnocení ankety zveřejníme koncem měsíce.

7.3. jsme se sešly se čtenářkami z SPCCH. Pro besedu jsme se tentokát vybraly knihu Táni Kubátové Abstinentka, ve které vystupují  kamarádky studující na břeclavském gymnáziu. Doporučily jsme i další její díla, která se v naší knihovně těší velké oblibě. 

Ve středu 23.března jsme s dětmi MŠ " cestovaly s krtečkem ". Děti hledaly loutku krtečka schovanou v knihovně, poslechly si čtení z knihy " Jak krtek cestoval ". Na obrázcích hledaly dopravní prostředky, které při tom použil.Slíbily, že nám k tomu nějaké obrázky samy namalují. 

24.3. se v knihovně sešly děti z 6., 7. a 2. třídy. Šesťáci měli poznat podle úryvků z pohádek spisovatele, který je napsal. Jedno se o Erbenovy pohádky. Poslechli si jeho říkadla, hádali hádanky z knihy " Mateřídouška vlasti naší milé ", kde je Erbenovu dílu věnována velká část. 

Žáci sedmé třídy po krátkém seznámení s Erbenovým jubileem a jeho životem se kromě pověstí věnovali básnické sbírce " Kytice ". V části, Hádej kdo jsem, poznávali ze které balady je přečtený úryvek. Pracovali ve skupinách, vítězové byli odměněni drobným dárkem. 

Potom přišli druháčci. Hráli jsme Kimovu hru, vyhledávali názvy k obrázkům pohádek a pak jsme se již věnovali pohádkám Václava Čtvrtka.Poslechli si ukázky i knihy " Lev utekl " a měli za úkol najít všechny knihy Václava Čtvrtka, které jsou v naší knihovně. Pracovali velice dobře, našli jich 17.

Fotografie k těmto akcím budou uveřejněny ve fotogalerii.

Během měsíce března proběhla mezi občany anketa o knihovně. Zúčastnilo se 130 dotázaných, z toho 45 nečtenářů, zbytek tvoří čtenáři. O přihlášení uvažuje 9 dotázaných.

Z nečtenářů uvedlo 12 dotázaných, že je čtení nebaví a 26 nemá čas.

Čtenáři v knihovně postrádají : více časopisů 7 občanů, lepší počítače 3, sportovní knihy 2, akční knihy 3, cizojazyčnou litaraturu 1, více klasiky 3, devíti občanům chybí snadnější přístup do knihovny.

Webové stránky (www.knihovnadolnidunajovice.webk.cz.) navštěvuje 36 občanů.

 

Dne 1.4. proběhla ve spolupráci se ZŠ Noc s Adersenem. Byla věnována knihám Václava Čtvrtka. Zúčastnilo se jí 57 dětí, rodiče ze SRPŠ, ředitel školy, učitelky a knihovnice.

 

17. května jsme v obřadní síni obecního úřadu přijali do řad nových čtenářů 17 žáčků 1. třídy. Po slavnostním předání Pamětního listu a průkazky čtenáře starostou a knihovnicí žáci odešli do knihovny, kde společně s rodiči si prohlédli knihy a poprvé si některé vypůjčili.

 

4.8. jsme se dověděli o tragické smrti spisovatelky Simony Monyové. V naší knihovně jsme proto uspořádaly výstavku jejího díla. Můžete si vypůjčit z 22 jejích knih, které v knihovně máme.

 

V Týdnu knihoven nás navštívili nejprve žáci 2. třídy.V rébusu nejdříve hledali cestu do knihovny a potom jsme se věnovali bajkám. Mezi knihami v regálech děti vyhledaly obrázky zvířátek, se kterými si potom zahrály pexeso. V další části besedy si poslechly bajky o těch zvířátkách, která na obrázku našly.

 

Dalšími návštěvníky byli žáci 3. třídy. Po soutěži v přikládání názvů k pohádkám na obrázcích jsme si vyprávěli o knihách s příběhy dětí. připomněli jsme si knihy Bohumila Říhy a věnovali se dílu Astrid Lingrenové. Poslechli si ukázku s knihy Madynka.

Potom se rozešli mezi regály a hledali spisovatelčiny knihy.

 

Se žáky 8. třídy jsme hovořily o Františku Hrubínovi. Nejprve měli poznat podle údajů, o kom beseda bude a pak jsme se věnovali jeho dílům pro děti - Špalíček veršů a pohádek atd. a dílům pro dospělé na př. Romance pro křídlovku. Rozděleni do 4 skupin soutěžili ve čtení textu z Pohádek tisíce a jedné noci a ve výkladu textu. Díla Františka Hrubína potom hledali mezi ostatnímu knihami.

 

Žáky 9. ročníku jsme seznámily s možností přípravy na zkoušky na střední školu. Na přání třídní učitelky jsme další besedu věnovali Karlu Čapkovi a jeho dílu. Přípomněli jsme si jeho Povídky z jedné a druhé kapsy, které mohli sledovat i v nedělních televizních pořadech, přečetli si povídku Věštkyně. Po doplnění testu také hledali další jeho díla mezi knihami v regálech.

 

I pro členky ZO SPCCH jsme připravily besedu s názvem Dýně jako všelék. 

 

 

Rok 2010

Spolupráce se žáky 1. třídy v letoším školním roce začala akcí slavnostního " předávání slabikáře ", do které jsme se i my zapojily soutěží o  pohádkách. Děti vyhledávaly postavy začínající danými slabikami, poznávaly pohádky podle obrázků, úryvků,  zahrály si pohádkové pexeso.

OBRÁZEK : dsc00378.jpg

 

OBRÁZEK : dsc00390.jpg

OBRÁZEK : dsc00399.jpg

 

     Dne 13.5.2010 jsme 20 žáků 1. třídy přivítaly mezi čtenáře knihovny. Slavnost proběhla v obřadní síni obecního úřadu za účasti starosty obce, který předal dětem pamětní list, knihovnice potom nové průkazky do knihovny. Akce se zúčastnil též ředitel školy a rodiče. Po předání průkazek děti odešly do knihovny, zde si hned vybraly a půjčily knihy, které je zaujaly.

OBRÁZEK : dsc01219.jpg

OBRÁZEK : dsc01221.jpg

OBRÁZEK : dsc01246.jpg

 

 

 

Žáci 4. třídy se účastnili dvou soutěží. V první - Nejlepší čtenářský deník se s nejvyšším počtem přečtených knih a nejlépe upraveným deníkem umístily : Zuzana Šrubařová, Michaela Burghardtová a Kristýna Buťáková.

 

Druhá soutěž byla Veršování. Díla našich čtenářů a jejich kamarádů si můžete přečíst.

 

Eva Bičanová - Povodně                  

       I ten čáp co chodí bos má těch kapek plný nos, prší, prší, prší.

      Chceme, aby lépe bylo, aby se nám nenořilo do blátíčka všecičko.

 

Kristýna Buťáková - Nej rodina

       Táta má dnes narozky, máma vaří halušky.

       Karolínka válí sudy, já zas musím hrát na dudy.

       Děda chodí k včeličkám, babička zas k babičkám.

       Tahle báseň kratičká je pro mého králíčka.

 

Daniela Gožďálová - Slunce

        Slunce svítí, pálí, hřeje, až se kolem všecko směje.

        I když prší venku dost, staví duze barevný most.

 

                                                             

                                           

  Zajímavé byly práce žáků 8. třídy. V rámci besedy o oblíbené literatuře psali dopis postavě z knihy, která se jim nejvíce líbila. Přečtěte si dopis Adély Pekárkové :

       Milý Eragone !

Mladý spisovatel Christopher Paolini Tě popsal jako mladého kluka, který nejdříve koná a pak teprve přemýšlí. Ve své knize Eragon jsi ztratil svého strýce Georga a přítele Broma, který Tě doprovázel na tvých cestá po Allegesii. Vím, jak to muselo být pro Tebe těžké. Já jsem ve svém životě také ztratila dvě velmi blízké osoby. Cestování pro Tebe muselo být velmi nebezpečné, když Tě hledalo celé království. Ale také muselo být skvělé, když ses mohl proletět na své dračici Safiře. Safira je velmi krásné a zajímavé zvíře. Chtěla bych mít taky takového mazlíčka. Už se těším na další Tvé knihy, které budu v brzké době číst.

S pozdravem                                Adéla Pekárková

 

 

 

 

 První akcí letošního týdne knihoven bylo čtení pro seniory. Ženy z SPCCH si oblíbily knihy Magdy Váňové, o kterých jsme si povídaly a četly úryvky z knih Sestra a sestřička, Tereza, Štěstí Aloise Peina a Přítulný Zajíček.

 

15. listopadu v klubovně SPCCH jsme seznámily ženy s významem banánů ve zdravém stravovávní.

 

Další akcí týdne knihoven byla literární soutěž s testem pro žáky 4. třídy.Po besedě o dílech A. Lingrenové jsme vyhlásily soutěž pod názvem Popletená pohádka. První místo v této soutěži obsadila Simona Beděrová, na druhém místě se umístila Kateřina Pokorná a o třetí místo se dělí Majda Holbová a Monika Kolajová. Jejich pohádky si můžete přečíst v knihovně. Pěkná je i výstavky prací z jejich doplňující četby ke knize E.Štrocha - Lovci mamutů.

5. října přišli do knihovna žáci 3. třídy, se kterými jsme besedovaly a četly ukázky z knih E.Petišky. Po besedě se zúčastnili soutěže Literární hádanky. 

I pro žáky 5. tříd jsme připravily literární kvíz, kde uplatňovali poznatky z knih našich spisovatelů, především J. Foglara, z jehož díla Hoši od Bobří řeky jsme četly ukázky.

Žáci 8. a 9. tříd projevili své znalosti v soutěži Hádej, kdo jsem, kde měli poznat podle daných údajů naše spisovatele. S deváťáky jsme četly též z Machova Máje a Marinky.

Fotografie z těchto akcí najdete ve fotogalerii.