Otevřít menu

Na úvodní stranu Místní knihovna Dolní Dunajovice

Návštěv :
Celkem : 4616
Týden : 12
Dnes : 0
podrobnosti

 

 

Knihy jsou pro lidi tím, čím jsou pro ptáky křídla

                                                                                     John Ruskin

 

 

 

Knihovna Dolní Dunajovice

  

První zmínku o české obecní knihovně zapsala kronikářka Marie Damborská v roce 1947. Knihovna byla umístěna ve škole a měla 1.200 svazků. Půjčovalo se od října do května 1 krát týdně. Půjčovaly se z 80 % romány pro ženy, muži četli z 90 % detektivky.

      V roce 1952 se knihovna přestěhovala do samostatné místnosti a knižní fond se rozrostl na 1.800 svazků, v roce 1956 už bylo 2.285 svazků. Od roku 1959 byla v knihovně zřízena i čítárna a byly pořádány besedy s dětmi o knihách a spisovatelích. Od roku 1970 byla knihovna umístěna v opraveném kulturním domě Bílá růže, kde se půjčovalo až do roku 2000. V tomto roce se knihovna přestěhovala do současných místností v prvním patře budovy obecního úřadu.

 

Půjčovní doba v knihovně:    úterý      14.00 - 19.00 hod.

                                             čtvrtek   14.00 - 19.00 hod.

 

Vedoucí knihovny : Miroslava Lačíková

Knihovnice : Věra Šůstková 

 

Knihovní řád.

Poplatek při zápisu čtenářů - dospělí  50,- Kč

                                              mládež  20,- Kč

Výpůjční doba je 1 měsíc. Není-li vrácena literatura včas zaplatí čtenář v hotovosti při II. upomínce 20,- Kč, při III. upomínce 50,- Kč. Při ztrátě knihy hradí čtenář cenu knihy v plné výši.

MK zpracovává osobní údaje čtenářů ve smyslu zák.č. 101/2000 Sb., Knihovního řádu a dalších obecně platných zákonů.

Celé znění Knihovního řádu i přílohy o ochraně osobních dat je vyvěšeno v místnosti knihovny.

 

Výsledky práce knihovny za rok 2016:

---------------------------------------------

Celkový počet knih ve fondu        9.123

Počet registrovaných čtenářů           161

Čtenáři do 15 let                                  57

Návštěvníci knihovny                     2.380 

Počet výpůjček celkem                   7.937

Počet besed a výstav                           20

Návštěvníci kulturních akcí                377

Návštěvníci on-line katalogu              127

Návštěvníci webových stránek           323

 

Výsledky práce knihovny za rok 2009 :

Celkový počet knih ve fondu          8.642

Počet registrovaných čtenářů           176

Čtenáři do 15 let                                70

Návštěvníci knihovny                     2.593

Uživatelé Internetu                           147

Počet výpůjček celkem                   8.378

 

 

   Dětský čtenář roku 2009

V této anketě se umístila -  1. místo Pavlína Šafářová 

                                           2. místo Renata Bravencová

                                           3. místo Markéta Školová

 

Dále se umístily v první desítce : Nikola Bartošová, Denisa Balážová, Lucie Navrátilová, Kristina Dvořáková, Adéla Pekárková, Lenka Penčáková a Izabela Štěpničková. 

 

 

                                 Rok 2016

 

   V knihovním fondu jsme měli 9.139 knih, z toho 203 nových. Registrovalo se 165 čtenářů, dětských 58. Během roku si čtenáři půjčili 8.038 knih. Webové stránky navštívilo během roku 573 zájemců.

   Během roku se v knihovně uskutečnilo 16 kulturních akcí - byly to besedy se čtenáři dětskými i dospělými a 1 beseda se spisovatelkou Věrou Fojtovou.

 

   Že čtenáři mají knihovnu rádi dokazuje i báseň pana Zbožínka. Nazval ji Půjčovna knih.

 

Půjčovna knih ta často mě láká,

cesta k ní je pro mě krátká.

Knihy jsou moje láska, od mládí vždy byly.

Jsou jak ženská kráska, takové vždy byly.

Stále poznávám jejich krásu, proto se mně zalíbily.

Pro ně nelituji času, jsem s nimi každou chvíli.

               

                                Rok 2017

 

   V tomto roce jsme měli v knihovním fondu celkem 9167 knih, z toho 244 nových. Knihovnu navštěvovalo 159 čtenářů. Proběhlo 18 besed, kterých se zúčastnilo celkem 342 návštěvníků. Webové stránky si prohlédlo 138 osob. Čtenáři si vypůjčili během roku 7205 knih a časopisů. Kromě besed si čtenáři mohli prohlédnout hezké výrobky a výkresy dětí z MŠ a ZŠ. Mezi nejpůjčovanější tituly patřily severské detektivky ( Lagercrantz - pokračuje v díle Larsona Milenium). Knihy o našem okolí ( brněnský Manchester ), díla z druhé světové války a pod. Z dětských knih se nejvíce líbily knihy o mašince Tomášovi a sci-fi.

 

                                Rok 2018

   Tento rok bylo v naší knihovně 7.902 knih, z toho naučných 1629 a krásné literatury pro dospělé i děti 6.273. Knihovnu navštěvovalo 161 čtenářů, z toho dětí do 15 let 52. Uspořádali jsme 13 besed a výstavek prací dětí ze školy a školky. Za rok 2018 si čtenáři vypůjčili celkem 6.827 knih a 960 periodik.

                                  

                                  Rok 2019

   V tomto roce jsme vyřazovali hodně opotřebovaných a zastaralých knih, takže celkem si mohli čtenáři vybrat ze 7.476 knih. Vzrostl počet čtenářů - 171, mladistvých 52. Pro žáky školy, školky a dospělé jsme uspořádali 15 besed a výstav. Výpůjček za tento rok bylo 7.195, časopisů 1.049.